Danish Christmas Songs

Below you will find the words and music to seven more classic Danish Christmas songs known as Julens Sange and are sung traditionally on Christmas eve - December 24th - as the whole family and friends dance around the Christmas tree while holding hands.

Gifts are opened on December 24th in the evening, only after a traditional Danish Christmas meal and singing and dancing around the tree.

So learn a few of these Danish Christmas songs, so that you can join in the festivities. If these are not enough, you can 3 more Danish Christmas songs listed here.

Popular Danish Christmas Songs

De kimer nu til Julefest

This is not one my personal favorite Danish Christmas song, but it seems to be sung alot, so I have done my best to learn the melody and words, so I am the only one not singing it. Of course, you can always pretend to mouth the words and play along if you do not remember all the words. Most Danes do not expect expats to know all the words - trying is often enough.

Det kimer nu til julefest,

det kimer for den høje gæst,

som steg til lave hytter ned

med nytårsgaver: fryd og fred.

O, kommer med til Davids by,

hvor engle sjunger under sky,

o, ganger med på marken ud,

hvor hyrder hører nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind

som hyrderne til barnet ind,

med glædestårer takke Gud

for miskundhed og nådesbud!

O Jesus, verden vid og lang

til vugge var dig dog for trang,

for ringe, om med guld tilredt

og perlestukken, silkebredt.

Men verdens ære, magt og guld

for dig er ikkun støv og muld,

i krybben lagt, i klude svøbt,

et himmelsk liv du har mig købt.

Velan, min sjæl, så vær nu glad,

og hold din jul i Davids stad,

ja, pris din Gud i allen stund

med liflig sang af hjertens grund!

Ja, sjunge hver, som sjunge kan:

Nu tændtes lys i skyggers land,

og ret som midnatshanen gol,

blev Jakobs stjerne til en sol!

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og himmeldåb,

og barnet tyder nu i vang,

hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær min hyttegæst,

hold selv i os din julefest,

da skal med Davidsharpens klang

dig takke højt vor nytårssang!

Nu det jul igen

This is probably one of my least favorite Danish Christmas songs, just because it repeats incessantly and can go on FOREEVER - especially if you have kids or very immature adults. Have seen people sing this for over 30 minutes and they thought it was funn. Seems that lots of people like it so I have included it on my list.

The video below gives you a good idea of how the Danes dance around the tree. Notice the tempo, direction change and even at the end they break and start going through the house.


Nu' det jul igen,
og nu' det jul igen,
og julen varer li' til påske.

(repeat twice)


Nej det' ikke sandt,
nej det' ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten

(repeat twice)


and do it again and again and again- ad nauseum

Sikken voldsom traengsel og alarm

Note: After you are finished singing Danish Christmas songs around the tree, everyone finds a place to sit and one person is given the job to hand out presents from under the tree.

1. Sikken voldsom trængsel og alarm,

det er koldt, og man må gå sig varm.

Lygten tændes klokken fire alt,

det skal være aften med gevalt.

Midt på gaden sælges træ'r og frugt,

se butikken, hvor den stråler smukt!

Varer kan man få i tusindvis,

tænk dem bare: under indkøbspris.

Pris, pris, pris, pris, pris, pris,

tænk dem bare: under indkøbspris,

pris, pris, pris, pris, pris,

tænk dem bare: under indkøbspris!

2. Håndværksmanden han må holde her,

kunstneren har også sit besvær.

Og hans værker spredes vidt omkring,

takket være Hornemann og Bing!

Man af kundskabsvæsnet daglig ser,

at poeterne bli'r fler og fler.

Selv min lille bly forfrosne fugl

kvidrer med i dag, for det er jul.

Jul, jul, jul, jul, jul,

kvidrer med i dag, for det er jul,

jul, jul, jul, jul, jul,

kvidrer med i dag, for det er jul,

3. Pyntet smukt af en usynlig hånd

står nu træet der med lys og bånd.

Døren åbnes, og man strømmer ind,

kredsen sluttes med begejstret sind.

Børnene de hopper rask af sted,

bedstefader han er også med,

lad os tage del i deres sang,

brødre, vi var også børn engang.

Gang, gang, gang, gang, gang, gang,

brødre, vi var også børn engang,

gang, gang, gang, gang, gang,

brødre, vi var også børn engang.

4. Juleaften, o hvor er du sød,

så skal alle folk ha' risengrød,

æbleskiven bliver flittigt vendt,

gåsestegen er til bag'ren sendt.

Bonden sidder tidligt ved sit fad,

sikken Guds velsignelse af mad,

lænkehunden selv får dobbelt sul,

den skal også vide, det er jul.

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,

den skal også vide, det er jul,

jul, jul, jul, jul, jul,

den skal også vide, det er jul.

5. Når man ikke er en doven krop,

står man julemorgen tidligt op.

Klokken kimer, gaden er så glat,

kirken lyser i den stille nat.

Indenfor er sang og festlig fred,

og man føler sig så vel derved,

allerhelst når præk'nen ikke du'r,

thi så får man sig en lille lur.

Lur, lur, lur, lur, lur, lur,

thi så får man sig en lille lur,

lur, lur, lur, lur, lur,

thi så får man sig en lille lur.

6. Op ad dagen går man byen rundt,

trækker vejret lidt, det er så sundt.

Alle folk er i den nye stads,

men om aftnen er der fint kalas.

Gud velsigne den, som først opfandt

det at lege jul og give pant.

Unge pige, lad os lege skjul,

giv mig kun et kys, det er jo jul.

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,

giv mig kun et kys, det er jo jul,

jul, jul, jul, jul, jul,

giv mig kun et kys, det er jo jul.

7. Du som skænkte os den skønne fest,

hvad der båder os, det ved du bedst,

dog har jeg det håb, at - før jeg dør -

du ej nægter mig en vis favør:

Drej kun universet helt omkring,

vend kun op og ned på alle ting,

jorden med, thi den er falsk og hul,

rør blot ikke ved min gamle jul.

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,

rør blot ikke ved min gamle jul,

jul, jul, jul, jul, jul,

rør blot ikke ved min gamle jul.

Jeg så julemanden kysse mor

Jeg så julemanden kysse mor
i går aftes i den mørke gang
Jeg var selv lagt i seng
som en artig lille dreng
men døren stod på klem
og ud af dynerne jeg sprang:
Så, så jeg julemanden kysse mor!
Hun blev ikke vred, nej ikke spor,
men ih, hvor far dog havde leet
hvis han havde stået og set
julemanden sådan kysse mor!

Længe stod de sammen, de to
mor trak ned i julemandens vams, imens hun lo
hun sag' han var ukendelig, men sikke noget præk
jeg kendte ham da lige med det samme på hans skæg.
Jeg så julemanden kysse mor
i går aftes i den mørke gang
Jeg var selv lagt i seng
som en artig lille dreng
men døren stod på klem
og ud af dynerne jeg sprang:
Så, så jeg julemanden kysse mor!
Hun blev ikke vred, nej ikke spor,
men ih, hvor far dog havde leet
hvis han havde stået og set
julemanden sådan kysse mor!


Glade jul, dejlige jul

Note: To make dancing and singing Danish Christmas songs that just that much more fun, you will also change the tempo as you dance around the tree. For slow songs, you walk slowly around the tree.

For more upbeat songs, you sort of skip or hop around the tree. It is quite common that 2 adults will be holding the hands of a child and lifting them in the air as they dance around the tree.

Now most of you should have recognized this melody as "Silent Night, Holy Night", but I will forgive you if you didn't.
This is the Danish Christmas song version and we always sang this version first and than sang the English version.

Glade jul, dejlige jul,

engle daler ned i skjul!

Hid de flyver med paradisgrønt,

hvor de ser, hvad for Gud er kønt,

lønlig iblandt os de går,

- lønlig iblandt os de går!

Julefryd, evige fryd,

hellig sang med himmelsk lyd!

Det er englene, hyrderne så,

dengang Herren i krybben lå,

evig er englenes sang,

- evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,

Jesusbarnet blandt os bor!

Engle sjunger om barnet så smukt,

han har Himmerigs dør oplukt,

salig er englenes sang,

- salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred

toner julenat herned!

Engle bringer til store og små

bud om ham, som i krybben lå;

fryd dig, hver sjæl, han har frelst,

- fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

Julen har bragt velsignet bud

Julen har bragt velsignet bud.

Nu glædes gamle og unge:

Hvad englene sang i verden ud,

nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

med lys som fugle på kviste.

Det barn, som sig glæder fromt og kønt,

skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag

med himmelkongen den lille.

Du fattige spurv! Flyv ned fra tag

med duen til julegilde!

Dans, lille barn, på moders skød!

En dejlig dag er oprunden:

I dag blev vor kære frelser fød

og paradisvejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,

i dag han lå i sin vugge.

Den have, Guds engle flyve i,

vil Jesus for os oplukke.

Himmerigs konge blandt os bor,

han juleglæden os bringer,

han favner hver barnesjæl på jord

og lover os englevinger. If you missed the first Danish Christmas songs, they can be found at Danish Christmas Songs.

Deglig er jorden

Note: When singing Danish Christmas songs, you will be dancing around a tree. It is common to hold hands and you dance first in clockwise direction and as you change verse,you shift direction and dance counter-clockwise.

Dejlig er jorden,

prægtig er Guds himmel,

skøn er sjælenes pilgrimsgang!

Gennem de fagre

riger på jorden

gå vi til paradis med sang!

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang.

Aldrig forstummer

tonen fra himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den

først for markens hyrder,

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!


If you found this page helpful, please give a google+ and or a facebook like at the top of the screen, so others can also find this information. Thank you.


FYI Denmark Expat Information

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Please feel free to comment on this subject

Do you have a helpful tip or comment on this subject that you would like to share? Please leave comments below.

What Other Visitors Have Said

Click below to see contributions from other visitors to this page...

Favorite Danish Children's Song 
Hello. I don't know if you'll be able to help me with this. I really hope you can. My Danish Dad and Mum just passed away, and I was never able to get …

Mrs. Not rated yet
I am almost 86 years old, born and raised in Denmark, still speak my native tongue. Singing these Christmas songs in Danish gave tears in my eyes. Danish …

Click here to write your own.

Quality facemasks are in high demand and hard to find. We have found these quality masks here for only 14kr. Going fast so get yours today!  Click Here.

Recent Articles

 1. Home Furnishing Shops in Denmark

  Feb 16, 24 11:10 AM

  decorativeitem
  There are many home furnishing shops in Denmark, yet not all have physical stores nor are they well known. To find the best prices ind quality, check out some of these shops

  Read More

 2. Useful Danish Phrases

  Oct 07, 21 07:28 AM

  danish language
  Learning a few useful danish phrases or words can go a long way to making your stay or visit in Denmark more enjoyable.

  Read More

 3. Aarhus Attractions

  Oct 07, 21 07:08 AM

  The number of Aarhus attractions may not be as big as Copenhagen, but there is still alot to see and do in this Danish city.

  Read More